ကျွန်ုပ်တို့တွင် အောက်ပါ လက်မှတ်များ ရှိသည်။


(1) : CE လက်မှတ်


(2): SGS လက်မှတ်


(၃) ISO လက်မှတ်